Ενδεικτικές Τιμές Ανακατασκευασμένων και Καινούριων Καρτών

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενδεικτικές Τιμές Ανακατασκευασμένων και Καινούριων Καρτών

Brinno Technology Ltd
Administrator
This post was updated on .


       
---> Panasonic KX-TDA3280 2 Circuit Basic Rate Card KXT 3280
Κάρτα 2 γραμμών ISDN / 4 κανάλια γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA15/30

Τιμή: 180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       
---> Panasonic KX-TDA 3191 2 Channel Voice Message Card
Κάρτα Αυτόματης Τηλεφωνήτριας 2 καναλιών για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA15/30

Τιμή: 200,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       
---> Panasonic KX-TDA3174 8 Port SLT Card KX-TDA 3174
Κάρτα 8 αναλογικών εσωτερικών για τηλεφωνικά κένρα KX-TDA15/30

Τιμή:220,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


       


---> Panasonic KX-TDA3183 2 Port Analogue Trunk Card LCOT2 KX-TDA 3183 KXTDA3183
Κάρτα 2 γραμμών PSTN OTE για τηλεφωνικά κένρα KX-TDA15

Τιμή: 120,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA3161 4 Port Door Opener Card KX-TDA 3161
Κάρτα DOORPHONE/DOOROPEN για τηλεφωνικά κένρα KX-TDA15/30

Τιμή: 140,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0290 Panasonic
Κάρτα 1 γραμμής PRIMARY 30 καναλιών γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 500,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0284 Panasonic
Κάρτα 4 γραμμών ISDN / 8 καναλιών γραμμών πόλεως για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 320,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0161 Panasonic
Κάρτα 2 Doorphone / 4 Dooropen για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 140,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0172 Panasonic
Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600
Τιμή: 260,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-TDA0191 Panasonic
Κάρτα 4 καναλιών αυτόματης τηλεφωνήτριας DISA - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 250,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0190 Panasonic
Κάρτα Υποδοχής 3 Προαιρετικών Καρτών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 160,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0173 Panasonic
Κάρτα Υποδοχής 8 Απλών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 220,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0180 Panasonic
Κάρτα  8 Απλών Γραμμών PSTN - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 350,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-TDA0288 Panasonic
Κάρτα  8  Γραμμών ISDN / 8 Κανάλια Γραμμών Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 400,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0174 Panasonic
Κάρτα  16  Απλών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 300,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0171 Panasonic
Κάρτα  8  Ψηφιακών  Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 190,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-TDA0170 Panasonic
Κάρτα  8  Ψηφιακών  & 8 Απλών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα  KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 230,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-TDA0104 Panasonic
Κάρτα  Τροφοδοτικού Medium P/S - για τηλεφωνικά κέντρα KX-TDA/Ε 100/200/600

Τιμή: 380,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.
---> Panasonic KX-NCP1174 Panasonic
Κάρτα  16 Απλών Εσωτερικών με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 380,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1173 Panasonic
Κάρτα  8 Απλών Εσωτερικών με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 270,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


---> Panasonic KX-NCP1172 Panasonic
Κάρτα  16 Ψηφιακών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 280,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.


---> Panasonic KX-NCP1171 Panasonic
Κάρτα  8 Ψηφιακών Εσωτερικών - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 200,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1290 Panasonic
Κάρτα  1 Γραμμής Primary / 30 Κανάλια Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 630,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1280 Panasonic
Κάρτα 2 Γραμμών ISDN / 4 Κανάλια Πόλεως - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 210,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.---> Panasonic KX-NCP1180 Panasonic
Κάρτα  4 Γραμμές PSTN με CLIP - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή: 180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

---> Panasonic KX-NCP1170 Panasonic
Κάρτα 4 Ψηφιακών & 4 Απλών Εσωτερικών  - για τηλεφωνικά κέντρα KX-NCP500/1000

Τιμή:180,00 €
(στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α.)
Δυνατότητα τιμολογίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή.

Brinno Technology Γιάννης Σταυρίδης Tel: 2310.66.87.87 Fax: 2310.66.85.57 Mob: 693.6666986 Email: info@brinno.gr Web: www.brinno.gr