Αγοράζουμε το τηλεφωνικό σας κέντρο

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Αγοράζουμε το τηλεφωνικό σας κέντρο

Brinno Technology Ltd
Administrator
Παρότι  το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που προμηθευόμαστε προέρχεται  από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, είμαστε πάντα σε αναζήτηση  νέων ενδιαφέρον πηγών προμήθειας εξοπλισμού.

Αν ψάχνετε να πωλήσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο ή επιπλέον πλεονάζον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του οίκου της Panasonic, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο κεντρικό email μας  info@brinno.gr , θα είμαστε ευτυχής να σας δώσουμε την προσφορά μας.


Brinno Technology Γιάννης Σταυρίδης Tel: 2310.66.87.87 Fax: 2310.66.85.57 Mob: 693.6666986 Email: info@brinno.gr Web: www.brinno.gr
Loading...